Gerb. Sakramentams besiruošiančių vaikų tėveliai

 

Gerb.  Sakramentams besiruošiančių vaikų tėveliai.

   Džiaugiamės, kad jūsų vaikai rengiasi sakramentams ir gilina savo tikėjimą.  Ta proga kviečiame ir jus būti pasiruošusius palydėti savo vaikus tikėjimo kelionėje. Todėl norime jus pakviesti dalyvauti susitikimuose tėvams „Gavėnios kelionė su šv. Raštu“ (lektorius kun. Mozė Mitkevičius). Susitikimai  vyks Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Birutės g. 9), III aukšto salėje. Iš viso bus penki susitikimai. Jie vyks antradieniais 18.30 val. Pirmasis susitikimas - vasario 20 d., paskutinis – kovo 19 d. Visų nuoširdžiai laukiame!

   Taip pat į šiuos susitikimus kviečiame ir visus norinčius pasiklausyti paskaitų apie šv. Raštą!

 

Telefonas pasiteiravimui: 8 620 25214.

Parapijos vikaras kun. M. Grenda ir  organizacinė komanda