GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJOS NARIAI KVIEČIAMI Į REKOLEKCIJAS PIVAŠIŪNUOSE (2023-03-23)