Prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė 2017-01-18 / 2017-01-25

 

Nuo sausio 18 iki 25 minima kasmetinės maldos savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos tema – „Kristaus meilė mus skatina susitaikinti“.

Popiežiaus Pranciškaus veiklos programoje ateinančiomis dienomis numatyti du tradiciniai ekumeniniai įvykiai. Ketvirtadienį, sausio 19 d., popiežius susitiks su suomių ekumenine delegacija. Suomijos Bažnyčių atstovai kasmet maldos savaitės už krikščionių vienybę pradžioje atvyksta susitiki su popiežiumi. Jų vizitu taip pat paminimas Suomijos krikštytojas vyskupas šv.  Henrikas, skelbęs Kristų Švedijoje ir Suomijoje tais laikais, kai dar Vakarų krikščionys buvo vieningi. Kitas tradicinis ekumeninis renginys – tai popiežiaus vadovaujami maldos savaitę už krikščionių vienybę užbaigiantys šv. Pauliaus atsivertimo šventės antrieji Mišparai, sausio 25-osios vakarą. Kaip kasmet, popiežiaus vadovaujami Mišparai vyks Tautų apaštalo šv. Pauliaus relikvijas saugančioje jam dedikuotoje bazilikos už Romos sienų. Šia proga bendroje maldoje už krikščionių vienybę kartu su popiežiumi ir Romos vyskupijos katalikais, dalyvauja mieste gyvenantys ortodoksai, liuteronai, anglikonai, kitų bendruomenių atstovai.

Šiemetinė maldos savaitė už krikščionių vienybę švenčiama minint 500 metų nuo Liuterio Reformacijos judėjimo pradžios. Dėl to tekstus ir komentarus šiemetinei ekumeninei savaitei parengė Vokietijos krikščionys. Kasmet švenčiamos ekumeninės savaitės tradicijos pradininkas buvo anglikonas kun. Paul Wattson, vėliau perėjęs į katalikybę. Tačiau dabartinį pavidalą ji įgavo tik po Vatikano II Susirinkimo. Nuo 1968 m. kasmet nustatomos bendros maldos už krikščionių vienybę savaičių temos ir parengiami bendri tekstai. Bendrą temą parenka Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Jos taip pat suderina ekumeninės savaitės metu naudojamus maldos tekstus.

Vokietijos krikščionių parengtoje medžiagoje šiemetinei maldų už krikščionių vienybę savaitei sakoma, kad 2017-ieji yra labai svarbūs ekumeniniam judėjimui, nes sukanka 500 metų nuo įvykio, kuris paženklino visos Vakarų krikščionijos gyvenimą. Martynas Liuteris, paskelbdamas savo tezes, išreiškė susirūpinimą dėl to, ką jis mane esant piktnaudžiavimais to meto Bažnyčios gyvenime. Tas įvykis iki pat mūsų laikų kėlė ginčus krikščionių santykių istorijoje. Kai 2008 m. Vokietijos evangelikų Bažnyčia pradėjo pasirengimus Reformacijos pradžios 500 m. sukakčiai, pakvietė ir kitas Bažnyčias dalyvauti minėjimuose. Po ilgų diskusijų galiausiai sutarta, kad Reformacijos jubiliejus bus minimas ekumeniškai, dalyvaujant taip pat katalikams, ortodoksams, kitų bendruomenių atstovams. Būtent šios sukakties kontekste Vokietijos krikščionims buvo patikėtas tekstinės medžiagos šiemetinei maldo savaitei už krikščionių vienybę parengimas.

Šia proga galima priminti, kad vienas pirmųjų Liuterio Reformacijos jubiliejaus minėjimus pradėjusių renginių įvyko pernai spalio pabaigoje Švedijos Lundo ir Malmės miestuose. Kartu su Švedijos liuteronais ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos atstovais, juose dalyvavo ir popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)