Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2024-02-11

1. Šį trečiadienį - Pelenų diena. Šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val., pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais.

Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas. Pasninkas - kai nevalgoma mėsos ir tik kartą per dieną sočiau prisivalgoma, o kitus kartus tik užkandama. Pasninko privalu laikytis tik suaugusiems asmenims. Susilaikymas (tik) nuo mėsiškų valgių - būdingas visais metų penktadieniais, jo privalu laikytis asmenims nuo 14 amžiaus... Toks - fizinis kūno apmarinimas krikščionybėje savaime nėra tikslas, bet turi ugdyti dvasinį apsimarinimą, kai ko nors atsisakoma dėl aukštesnių - krikščioniškųjų vertybių kaip mielės artimui, gailestingumo darbų.

Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Gavėnios laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks gavėnios penktadieniais – 17.30 v. ir sekmadieniais – 11.30 v., taip pat atlikti prieš-Velykinę išpažintį. Velykos šiemet – kovo 31 d.

 

2. Vasario 16-ąją - šį penktadienį - Lietuvoje švenčiama Nepriklausomybės diena, privaloma valstybinė šventė. Tą dieną prašome pasimelsti už Tėvynę, katedroje šv. Mišios - šiokiadienių tvarka.