Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje (2022-03-13)

1. Kovo 19 d. (šeštadienį) - Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos globėjo, šventė liturgijoje ir atlaidai, pamaldos katedroje – 10 ir 18 val. Šv. Juozapo atlaidų Mišios katedroje bus švenčiamos ir kovo 20 d. (sekmadienį) 12 val. Tomis dienomis kviečiame parapijiečius pasimelsti už vyskupiją – jos Globėjo šventės proga bei pelnyti Visuotinius Bažnyčios teikiamus atlaidus, išpildžius sąlygas.

 

2. Kaip kasmet, per gavėnia, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius atlikti prieš-Velykinę išpažintį (kam nedraudžia bažnytinė teisė). Katedroje išpažinčių klausoma kiekvieną dieną pusę valandos prieš Mišias. Kviestiniai - svečiai kunigai išpažinčių katedroje klausys balandžio 3 d. (sekmadienį) nuo 17 val. Kviečiame pasinaudoti šia galimybe!

Gavėnios  laiku taip pat kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyksta penktadieniais – 17.30 val., o sekmadieniais – 11.30 val.