Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje – katedroje (2022-04-24)

 

1. Šį sekmadienį Bažnyčia mini Gyvybės dieną. Šio minėjimo tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, kviečiama melstis intencija, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties bei ryžto visu gyvenimu skleisti Gyvybės evangeliją.

Šia proga Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras kviečia jungtis prie Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro kuruojamo projekto „Šeima-šeima“ - pagalba Ukrainai. Projekto esmė – šeimos Lietuvoje (viena ar kelios drauge) kviečiamos pusę metų (6 mėn.) paremti materialiai 100-tu eurų per mėnesį šeimą/moterį su kūdikiu Ukrainoje, dėl karo atsidūrusią sunkioje situacijoje. Auka būtų siunčiama bankiniu pavedimu. Daugiau informacijos apie šį projektą - žr.  http://www.vasc.lt/node/184 .

 

2. Šį pirmadienį (balandžio 25 d.) 18.30 val. Kaišiadorių parapijiečius kviečiame į Sinodinio kelio susitikimą – pokalbį. Vieta: Vyskupijos sielovados centras - Birutės g. 9, 3 aukštas. Susitikimo metu bus aptariama tema "Bendra atsakomybė misijoje.“ Kviečiame dalyvauti!

 

3. Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje minima Motinos dienaMotinos dieną šv. Mišios katedroje bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvas Motinas, o už mirusias - pirmadienį po Motinos dienos (16.30 val. – Rožinio malda už mirusias motinas).

 

4. Gegužės 1 d. pradėsime Gegužines pamaldas, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei. Gegužinės pamaldos katedroje - šiokiadieniais pusę valandos prieš Mišias vakare – 17.30 v., o sekmadieniais – per sumą (12 v.). Kviečiame dalyvauti!  

 

5. Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis kviečia gegužės mėnesio sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir Gegužinėse pamaldose Guronyse - Rožinio slėpinių kelio Šv. Juozapo koplyčioje, pamaldų pradžia - 15.30 val.