Kaišiadorių katedroje - Padėkos pamaldos už Garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę ir Kaišiadorių vyskupo žodis kunigams belaukiant beatifikacijos (2016 12 21)

2016 m. Gruodžio 21 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos Mišios dėkojant Dievui už Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir tarnystę, kurias koncelebravo dauguma vyskupijos kunigų bei vyskupas emeritas. Pamaldoms vadovavo ir homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis taip pat padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio asmens - T. Matulionio beatifikacijos bylos rengimo darbų – Kaišiadorių vysk. emeritui Juozui Matulaičiui, arkivysk.

Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka Kaišiadorių katedroje

Pirmosios Šv. Kalėdų - Kristaus Gimimo iškilmės Mišios Kaišiadorių katedroje - gruodžio 24 d., (šeštadienį) 22 val.; gruodžio 25-ąją (sekmadienį) - 8, 12 ir 18 val.; gruodžio 26-ąją (pirmadienį) šv. Mišios - 10 ir 18 val.

Gruodžio 27 d. (antradienį) katedroje vyks tradicinis Šv. Kalėdų koncertas, pradžia - 17 val.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2016-12-04

1. Popiežiui Pranciškui šių metų gruodžio 1 d. įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju, Kaišiadorių vyskupas prašo tikinčiuosius gruodžio 4 d. - sekmadienį melstis intencija - „dėkojant Dievui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą“ .

Puslapiai