SKELBIMAS

Kviečiame žiūrėti laidą - „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-02-05) 7.30 val. per LRT ir 12.35 val. per LRT KULTŪRĄ - pažintį su Garbinguoju Dievo tarnu arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Pirmojoje laidoje kalbins T. Matulionio bylos postulatorių kun. Mindaugą Sabonį, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, mons. Algirdą Jurevičių ir istoriką dr. Arūną Steikų.

KRIKŠČIONIŠKAS KINO KLUBAS KVIEČIA Į KINO SEANSĄ 2017-02-10 d.

KKK kviečia į kino seansą, kuriame toliau tyrinėsime tėvystę, šįkart - iš vaiko perspektyvos. Kiekvienas vaikas mato savo tėvą didį, ir trokšta, kad jis būtų sėkmingas. Apie šį vaiko troškimą kalba Yves Robert filmas "Mano tėčio šlovė" ("La gloire de mon père", 1990, Prancūzija), pagal autobiografinę prancūzų rašytojo Marcelio Pagnolio tetralogiją.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-01-29

Šį ketvirtadienį - vasario 2 d. - Bažnyčia švęs Grabnyčias, Kristaus Paaukojimo šventę liturgijoje, pamaldos katedroje - 10 ir 18 val. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Grabnyčių dieną 10 val. šv. Mišias katedroje celebruos Kaišiadorių vyskupas emeritas, dalyvaus Kaišiadorių vyskupijoje reziduojančios seserys – vienuolės, bus daroma procesija su žvakėmis. Kviečiame dalyvauti.  

Puslapiai