KELIAUJANČIŲJŲ IR VAIRUOTOJŲ DIENA (2021-09-26)

 

Šiais metais buvo pasirašytas susitarimas dar penkerius metus tęsti saugaus eismo projektą „Saugokime vieni kitus kelyje“, kurio tikslas – keisti eismo dalyvių elgesį ir ugdyti kultūrą kelyje, skatinti atsakomybę ir sąmoningumą krikščioniškų vertybių pagrindu, mažinti žuvusių ir sužeistų žmonių skaičių mūsų keliuose ir gatvėse. Vienas reikšmingiausių šio projekto renginių - Keliaujančiųjų ir vairuotojų dienos paminėjimas. Šią dieną 2009-aisiais paskelbė Lietuvos Vyskupų Konferencija.

DIDIEJI ŠILINIŲ ATLAIDAI 2021 m. rugsėjo 7–15 d.

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų (Šilinių) aštuondienį. Šiemet švenčiamais Šeimos-Amoris Laetitia ir Šv. Juozapo metais pagrindinė Šilinių diena – rugsėjo 12-osios sekmadienis – skiriamas šeimoms meldžiantis intencija, kad šeimoje išgyvenamas meilės džiaugsmas taptų visos Bažnyčios džiaugsmu. Tą patį sekmadienį 16 val. Šiluvos aikštėje bus švenčiamos Ekumeninės pamaldos.

Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje - 2021-08-29

 

1. Rugsėjo 1-ąją, pradedant Naujuosius mokslo metus, kviečiame maldai už mūsų parapijos moksleivius, mokytojus ir studentus, prašant jiems Dievo palaimos, kad siekdami žemiškojo, nepamirštų ir dieviškojo mokslo.  Rugsėjo 1 d. šv. Mišios katedroje 8.30 val. bus švenčiamos už parapijos mokinius ir mokytojus.

 

Puslapiai