Įvykę renginiai

Šiauliečiai vyko į Kaišiadoris parsivežti pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų, 2017-11-14

Lapkričio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kaišiadoris parsivežti pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų. Kartu su ganytoju, lydimi klebonų, net dviem autobusais, iš Šiaulių važiavo Katedros ir pietinio mikrorajono parapijų atstovai. Į Kaišiadorių katedrą atvykusius piligrimus pasitiko laiminanti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skulptūra.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ – homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose: „Saule apsisiautusi Moteris“ (2017-08-15)

   

   Šiandien milijonai žmonių visame pasaulyje džiaugsmingai švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventę,. Ją labai taikliai apibūdina Apreiškimo knygos žodžiai: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12,1).

PADĖKOS MIŠIOS UŽ VYSKUPO IR KANKINIO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJĄ: DEDIKUOTA IR PAŠVENTINTA PALAIMINTOJO KOPLYČIA KAIŠIADORIŲ KATEDROJE 2017-07-02

2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Iškilmės liturgijai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato SDB.

Puslapiai