Įvykę renginiai

Piligrimystė į Kaišiadoris 2017-03-14

Kovo 14 d. Vilniaus arkivyskupijos centrų ir padalinių darbuotojai, čia veikiančių organizacijų ir judėjimų nariai – apie šimtą žmonių – vyko į piligriminę kelionę į Kaišiadoris, kur ilsisi garbingojo arkivyskupo Teofiliaus palaikai.

Piligrimystės tikslas buvo geriau pažinti arkivyskupo Teofiliaus asmenybę, pasimelsti prie jo kapo Katedros kriptoje ir ruoštis beatifikacijos iškilmėms, kurios vyks 2017 m. birželio 25 d. 14 val. Vilniuje, Katedros aikštėje.

Kaišiadorių katedroje - Padėkos pamaldos už Garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę ir Kaišiadorių vyskupo žodis kunigams belaukiant beatifikacijos (2016 12 21)

2016 m. Gruodžio 21 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos Mišios dėkojant Dievui už Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir tarnystę, kurias koncelebravo dauguma vyskupijos kunigų bei vyskupas emeritas. Pamaldoms vadovavo ir homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis taip pat padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio asmens - T. Matulionio beatifikacijos bylos rengimo darbų – Kaišiadorių vysk. emeritui Juozui Matulaičiui, arkivysk.

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vasaros stovykla Liškiavoje 2016 05 27-29

 

 2016 m.  Gegužės 27-28-29 dienomis vyko Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vasaros stovykla - mokymai dekanatų šeimos centrų koordinatoriams ir sužadėtinių programos savanoriams. Stovykloje Liškiavoje dalyvavo šeimos centrų savanoriai iš Elektrėnų, Molėtų, Širvintų, Želvos ir Kaišiadorių; iš viso  43 žmones, iš jų 15 vaikai.

 

Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena - kovo 19-ąją

Kasmet kovo 19 d. Kaišiadorių vyskupijoje švenčiama Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, Kaišiadorių vyskupijos globėjo diena. 1926 m. bule Lituanorum gente įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją ir įsteigus Kaišiadorių vyskupiją, Apaštalų Sostas vyskupijos globėju paskyrė šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį.

Puslapiai