Įvykę renginiai

Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose (2020-08-15)

„Šiandien į dangų yra paimta Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė“ – tokiais žodžiais Bažnyčia džiaugiasi Mergelės Marijos išaukštinimu.

Puslapiai