Kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka Kaišiadorių katedroje

Pirmosios Šv. Kalėdų - Kristaus Gimimo iškilmės Mišios Kaišiadorių katedroje - gruodžio 24 d., (šeštadienį) 22 val.; gruodžio 25-ąją (sekmadienį) - 8, 12 ir 18 val.; gruodžio 26-ąją (pirmadienį) šv. Mišios - 10 ir 18 val.

Gruodžio 27 d. (antradienį) katedroje vyks tradicinis Šv. Kalėdų koncertas, pradžia - 17 val.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2016-12-04

1. Popiežiui Pranciškui šių metų gruodžio 1 d. įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju, Kaišiadorių vyskupas prašo tikinčiuosius gruodžio 4 d. - sekmadienį melstis intencija - „dėkojant Dievui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą“ .

Puslapiai