Dėl mons. R. Jurkevičiaus - Kaišiadorių parapijos klebono kunigystės sukakties

2017 m. sausio 1 d. 12 val. Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos Mišios už Kaišiadorių parapijos kleboną - monsinjorą dek. Rimvydą Jurkevičių, kunigystės 25-mečio sukakties - jubiliejaus proga. Kviečiame dalyvauti Mišiose ir pasimelsti dėkojant Dievui už kunigystės tarnystę, meldžiant naujų dvasinių pašaukimų.

Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio pasidalinimas mintimis apie 2016 - uosius ir specialus sveikinimas bei palinkėjimas

Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio pasidalinimas mintimis apie 2016 - uosius ir specialus sveikinimas bei palinkėjimas:

https://www.facebook.com/marijosradijas/videos/10154732554540761/

Kaišiadorių katedroje - Padėkos pamaldos už Garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę ir Kaišiadorių vyskupo žodis kunigams belaukiant beatifikacijos (2016 12 21)

2016 m. Gruodžio 21 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos Mišios dėkojant Dievui už Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir tarnystę, kurias koncelebravo dauguma vyskupijos kunigų bei vyskupas emeritas. Pamaldoms vadovavo ir homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis taip pat padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio asmens - T. Matulionio beatifikacijos bylos rengimo darbų – Kaišiadorių vysk. emeritui Juozui Matulaičiui, arkivysk.

Puslapiai