Kaišiadorių vyskupijoje įsteigta diecezinių teisių kongregacija (2016-05-31)

Vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso kan. 579, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2016 m. gegužės 31 d., Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventėje, savo dekretu įsteigė pašvęstojo gyvenimo institutą Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregaciją ir patvirtino kongregacijos konstituciją. Naujai įsteigta kongregacija yra apaštalinį ir kontempliatyvų gyvenimo būdą derinanti karmelitiško dvasingumo moterų vienuolija, įsikūrusi Krikštėnų parapijoje (Ukmergės rajone), Kaišiadorių vyskupijoje.

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vasaros stovykla Liškiavoje 2016 05 27-29

 

 2016 m.  Gegužės 27-28-29 dienomis vyko Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vasaros stovykla - mokymai dekanatų šeimos centrų koordinatoriams ir sužadėtinių programos savanoriams. Stovykloje Liškiavoje dalyvavo šeimos centrų savanoriai iš Elektrėnų, Molėtų, Širvintų, Želvos ir Kaišiadorių; iš viso  43 žmones, iš jų 15 vaikai.

 

SKELBIMAS 2016-05-29

Ateinantį, pirmąjį birželio penktadienį - birželio 3 d. -  parapijos Moterų maldos grupelė kviečia visus į Šlovinimo pamaldas, kurios vyks katedroje po Mišių vakare – 19 val. Pamaldų metu adoruosime Švč. Sakramentą, giedosime Dievo šlovinimo giesmes, klausysimės Dievo žodžio ir melsimės padėkos Dievui malda...

Puslapiai