Kaišiadorių katedroje Gailestingumo Jubiliejaus durys užvertos lapkričio 13 d. – sekmadienį

    Lapkričio 13 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, užveriant Šventąsias Gailestingumo Jubiliejaus duris, Kaišiadorių katedroje sakė, kad šis malonės metas – Jubiliejaus metai buvo skirti ir skatino mūsų liudijimą padaryti stipresnį bei veiksmingesnį, persmelktą gailestingumo artinantis prie kiekvieno žmogaus, nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą. Baigiantis šiems metams, Kaišiadorių vyskupas atkreipė dėmesį į Popiežiaus kvietimą būti kupiniems dėkingumo Viešpačiui už tai, kad Jis mums dovanojo šį malonės metą (plg.

Puslapiai