Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI: JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO“, skirto Jubiliejiniams Gailestingumo metams 2016-04-23

     Balandžio 23 dieną vyko Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI: JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO“, skirto Jubiliejiniams Gailestingumo metams, Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje ir Gyvybės dienai paminėti. Piligrimai savo kelionę pradėjo jaukioje, pradžiai ypač tinkamoje Alytaus Šventų Angelų Sargų bažnyčioje. Ten gavo visus piligrimui ilgą kelią padedančius įveikti reikmenis: palaiminimą, giesmynėlį ir tikinčiųjų maldas.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2016-04-24

1. Paskutinį balandžio sekmadienį Bažnyčia mini Gyvybės dieną. Dar 1998 m. Lietuvos Vyskupai, atsiliepdami į Šv. Tėvo Jono Pauliaus II raginimą, nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose - paskutinį balandžio sekmadienį. Šio minėjimo tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas.

YPATINGOJO DIEVO GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS METŲ SIELOVADINĖS GAIRĖS KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE

Popiežius Pranciškus Bule Misericordiae Vultus paskelbė Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų. Joje išdėstė Jubiliejaus turinį, siekius ir visus pakvietė patirti begalinį Dievo gailestingumą. Atsiliepdami į Popiežiaus kvietimą, švęskime Jubiliejų drauge su Visuotine Bažnyčia ir Bažnyčia Lietuvoje.

Siekdami atnaujinti gyvąjį ryšį su Kristumi bei patirti Dievo gailestingumo malones, nustatome šias Ypatingojo jubiliejaus sielovadines gaires Kaišiadorių vyskupijoje.

Puslapiai